Sommarbete

1 maj till 30 september

Under perioden 1 maj till sista september tar vi emot hästar för sommarbete. Vi har stora beteshagar med omväxlande terräng såsom skog, ängsmark och vall. Staketen består av trästolp med tre elrep. Mineralsten och saltsten finns. Vattning i flera badkar för att slippa trängsel (vissa hagar har sjö). Daglig tillsyn med visitation. Träckprov, avmaskning, vaccinering och övriga önskemål kan tillgodoses efter övenskommelse. Vi tar emot ston med eller utan föl, valacker, unghästar och unghingstar.

Kostnad: 800:-/häst/månad.